Cenník služieb - Domoss kúpeľne
Úvod / Cenník služieb

Cenník služieb

shutterstock_135392420Prečo si nechať nakresliť vašu kúpeľňu?

Vizualizácia pomôže skĺbiť zákazníkove predstavy s realitou, pričom vznikne priestor, ktorý bude plne funkčný a zároveň esteticky pôsobiaci.

Grafický návrh kúpeľne je veľkou výhodou. Môžete vidieť svoju novú kúpeľňu skôr ako bude realizovaná.

Grafický návrh sa týka nielen priestorového usporiadania vašej kúpeľne, ale aj zosúladenia jednotlivých sanitárnych prvkov, vhodného zvolenia skladby a farby obkladov.

Skôr ako vám naši návrhári nakreslia prvý 3D návrh, je potrebné im predložiť pôdorys miestnosti. Ak ho nemáte, zvládnete si ho zamerať aj sami – zamerajte vzdialenosti medzi stenami a ich výšku. Označte si umiestnenie dverí, prívodu vody, elektriny a radiátorov prípadne aj okien.

Potrebné podklady:

 • výkres (pôdorys) alebo náčrt miestnosti s kótami stien, výška stropu, vzdialenosť okien a dverí od rohu stien a ich rozmery, pri oknách je potrebná výška okna a výška parapetu od podlahy
 • ak je kúpeľňa situovaná v podkroví je potrebný rez a okótovanie zošikmenia

VIZUALIZÁCIA obrazová:

 1. miestnosť kúpeľňa

  • prvotná vizualizácia                                                   100€                             zahŕňa 2 hod. konzultácie, 3 pohľady

  • zmena dizpozície rozmiestnenia                           40€

  • zmena materiálu                                                            20€

 2. miestnosť WC

  • prvotná vizualizácia                                                      50€                           zahŕňa 1 hod. konzultácie, 3 pohľady

  • zmena dizpozície rozmiestnenia                             20€

  • zmena materiálu                                                             10€

  • cena za pôdorys s inštaláciami                                40€

TECHNICKÉ PODKLADY:

Technické podklady sa spracovávajú po finálnom odsúhlasení vizualizácie zákazníkom.

 1. miestnosť kúpeľňa                                                              100€                                    zahŕňa pôdorys s kótami a kladačský plán

 2. miestnosť WC                                                                            50€                                    zahŕňa pôdorys s kótami a kladačský plán

 

ĎALŠIE SLUŽBY

 • hodinová konzultácia – 20€* (ďalšie konzultácie nad rámec cenníku)
 • expresné vyhotovenie podkladov – cenníková cena + príplatok 50%* (2 pracovné dni)
 • tlač kompletných výstupov – 10€ / 1 miestnosť
 • zameranie priestorov u klienta – 30€ , cesta 1€/km*

Ak si klient od nás objedná kompletnú kúpeľňu, odpočítavame 50€. Ak len sanitu alebo len obklady, odpočítavame 30€ z vopred uhradenej vizualizácie.

Spracované návrhy vychádzajú z odovzdaných podkladov a projektovej dokumentácie.
Spracovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné rozdiely odovzdaných podkladov so skutočnosťou na stavbe.
Všetky služby sú poskytované až po úhrade.

Prílohou záväznej objednávky tovaru je : vizualizácia, pôdorys s kótami a technickými podkladmi objednaného tovaru (poskytujú sa len pri objednaní tovaru) a kladačský plán.

*príplatková služba na ktorú sa nevzťahuje zľava